Nieuwsbrief

Beste kunstvrienden,
Het is enige tijd wat stiller geweest rond de tentoonstellingen, maar we zijn nog steeds actief @ ONE.

We worden vaak aangesproken met de vraag of er nog tentoonstellingen op stapel staan. Natuurlijk! Ondertussen hebben we ons netwerk verder onderhouden en uitgebreid.

Sinds vorige zomer is er geen nieuwe tentoonstelling meer opgezet met externe werken van één of meerdere kunstenaars. Er werd een soort sfeer gecreeërd met werken uit private collecties en de ruimte werd sindsdien benut als ontmoetingsplaats en als ruimte voor dialoog rond de kunst. We hadden het genoegen om volgende activiteiten te mogen ondersteunen en beleven:

 • Bezoek van een groep kunstliefhebbers via KUNSTWERKT v.z.w.
 • Diverse diners en ontmoetingen voor en door de kunst met liefhebbers,
  verzamelaars, kunstenaars etc…
 • Nieuwjaarsdiner door v.z.w. DAVID, waarvan we graag het project “Kunst in de
  wachtruimte” ondersteunen en aan u voorstellen. Hiervoor kan u terecht via
  www.davidvzw.be
 • Gespreksmomenten, Collectors nights en ‘denktank’ met artiesten…
 • Vergaderingen van het CAT – Centrum voor Artistiek Talent uit GENT, dat als
  organisatie de belangen van elke kunstenaar verdedigt. Meer info via catvlaanderen.be
 • Noteer in uw agenda: VRIJDAG 9 juni 2017 (18-22h) nemen we deel aan
  SOIREE via de organisatoren van SORRYNOTSORRY.GENT en GENT MATINEE
  waar we reeds meermaals aan deelnamen. GRATIS INGANG!
  Meer informatie op onze website via www.at-one.be/gent-soiree2
 • We bereiden momenteel tegen 9 juni een nieuwe tentoonstelling voor met zeer
  divers werken en informatie.

U merkt dus dat ONE nog niet uitgeteld is en dat we u verder informeren van zodra we een volgende activiteit organiseren. Aarzel niet om ons te contacteren a.u.b. Er staan ook reeds enkele andere plannen in de wachtrij waarover later meer.

Beste kunstgroeten en zeer graag tot ziens op de eerste SOIREE op 9 juni a.s.